Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα προκείμενου να βοηθήσετε τους καθηγητές μας να βελτιωθούν

Το μάθημα παρουσιάστηκε ξεκάθαρα και με αποτελεσματικότητα.

Ο καθηγητής ήταν καλά προετοιμασμένος.

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις που επιλέχθηκαν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος ήταν αποτελεσματικοί.

Ο καθηγητής έδωσε ξεκάθαρες οδηγίες.

Ο καθηγητής είχε ένα ευδιάκριτα προγραμματισμένο μάθημα.

Υπήρχε η κατάλληλη ισορροπία δομημένων και ελεύθερων/ επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες παρουσιάστηκαν με βάσει το περιεχόμενο του μαθήματος.

Η χρήση της τεχνολογίας (βίντεο, ακουστικό και διαδικτυακό υλικό) ήταν ανάλογη της ύλης που παρουσιαζόταν στο μάθημα.

Ο καθηγητής ήταν πρόθυμος σε διάλογο σχετικά με τις δυσκολίες και τις ικανότητες του μαθητή.

Code

[*] απαιτούμενα πεδία
Πληκτρολογήστε τον κωδικό (click για ανανέωση)