Ζητήστε ομαδικό πακέτο

Μαθητής 1

Μαθητής 2

Επιλέξτε το πακέτο γκρουπ 2 ατόμων

Επιθυμούμε με να μάθουμε*
Επίπεδο*
Πακέτο*

Άλλες πληροφορίες

Πώς θέλετε να συνεχίσετε;*
Πώς μάθατε για εμάς;
Η διαθεσιμότητά μου*

*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Πιστοποιημένα μαθήματα και πρόγραμμα σπουδών

Όλα μας τα μαθήματα και το πρόγραμμα ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.
A1 A2 B1 B2 C1 C2