Online Analys och Feedback hjälper till för att hålla dig på rätt spår!

Att lära sig ett språk är lättare när vi lär oss tillsammans. Omedelbar feedback från en kvalificerad lärare är ett bra sätt att hjälpa dig att övervaka dina framsteg, fokusera på områden som är svåra och förbli motiverad medan du lär dig.

Här är din feedback

Du har gjort ett fantastiskt jobb! Du har blivit en fantastisk talare och du har mycket bra skrivkunskap! Vi ses på vår nästa lektion!
Lessons Rates

personliga infographics

Få personliga infografics som visar dina dagliga framsteg. Dessa diagram hjälper dig att förstå var du står. Genom att dela läroplanen mellan övningar på att läsa, skriva, tala och lyssna kommer du att kunna veta om du kan använda språket tillräckligt eller om mer arbete krävs.

Med hjälp av den informationen och tillsammans med din lärare kan ni diskutera om din nivå är tillräcklig för den nivån som krävs för att genomföra språkcertifieringsprov på motsvarande nivå eller om du behöver tid för att ytterligare förbättra dina språkkunskaper.   

Excellent
Obefläckade framsteg har observerats!
Very good
En mycket tillfredsställande nivå har uppnåtts!
Good
Tillfredsställande framsteg har gjorts!
Decent
Ytterligare arbete krävs!
Rough
Intensiva studier krävs!

Är du inte säker om det är för dig?