Online Analys och Feedback hjälper till för att hålla dig på rätt spår!

Att lära sig ett språk är lättare när vi lär oss tillsammans. Att få omedelbar feedback från en kvalificerad lärare är ett bra sätt att hjälpa dig att övervaka dina framsteg, fokusera på områden som är svåra och förbli motiverad medan du lär dig.

Här är din feedback

Du har gjort ett fantastiskt jobb! Du har blivit en fantastisk talare och du har mycket bra skrivkunskaper! Vi ses på vår nästa lektion!
Lessons Rates

personliga diagram

Få personliga diagram som visar dina dagliga framsteg. Dessa diagram hjälper dig att förstå var du står. Genom att dela upp läroplanen mellan att läsa, skriva, tala och lyssna kommer du kunna veta om du kan använda språket tillräckligt eller om mer arbete krävs

Med hjälp av denna informationen kan du, tillsammans med din lärare, diskutera om dina kunskaper är tillräckliga för den nivån som krävs för att kunna genomföra ett språk certifieringsprov på motsvarande nivå eller om du behöver mer tid för att ytterligare förbättra dina språkkunskaper.  

Excellent
Fläckfria framsteg har observerats!
Very good
En mycket godtagbar nivå har uppnåtts!
Good
Godtagbara framsteg har gjorts!
Decent
Ytterligare arbete krävs!
Rough
Intensiva studier krävs!

Är du osäker på om detta ärför dig?